چهارشنبه, 08 دی 1395 ساعت 16:19

نامزدهای نشان شیرازه؛ دومین سالانه هنر طراحی کتاب معرفی شدند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آثار راه یافته به مرحله دوم، «نشان شیرازه؛ دومین سالانه هنر طراحی کتاب ایران» در گروه های تصویری، غیر تصویری، مصور، علمی_آموزشی، گنجینه و نفیس معرفی شدند.
به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از خانه کتاب، از مجموع 706 اثر ارسال شده به «نشان شیرازه؛ دومین سالانه هنر طراحی کتاب ایران»، 67 اثر در گروه های تصویری، غیر تصویری، مصور، علمی_آموزشی، گنجینه و نفیس به مرحله دوم این سالانه راه یافتند.
**راه یافتگان به مرحله دوم در بخش «تصویری» و در گروه سنی خردسال و کودک
«آ مثل آهو»، ناظرهنری: کوروش پارسانژاد، صفحه آرایی: شیده زوین، طراح و تصویرگر : علی خدایی
«ف مثل فیل» ناظرهنری: کوروش پارسانژاد، صفحه آرایی: شیده زوین، طراح و تصویرگر: علی خدایی
«اژدهای عینکی کله اره ای» تصویرگر: مریم یکتافر
« با عددها دوست می شوی؟» ناظرهنری: کوروش پارسانژاد، صفحه آرایی: شیده زوین، تصویرگر: علی خدایی.
« مجموعه 5 جلدی با ادب چون . .» تصویرگر: نرگس دلاوری ،
«حکایت مردلر»، تصویرگر: روجا علی نژاد، تصحیح: محمد جواد احمدی نیا، زیر نظر: مجید غلامی جلیسه
«خوشمزه می خواهد» ناظرهنری:کوروش پارسانژاد، صفحه آرایی و تصویرگری: سمانه قاسمی، طراح کتاب: فائزه واشهری، عکاس: بهنام سامیان
« خانه ام کجاست؟» ناظرهنری: کوروش پارسانژاد، صفحه آرایی: شیده زوین، تصویرگر: رضا دالوند
«عمو نوروز و ننه سرما» مدیرهنری:حسین نیلچیان، صفحه آرایی: مهسا دلیری، تصویرگر:آمنه اربابون.
« شغل ها و ابزار ها»، مدیر هنری :حسین نیلچیان، تصویرگر: حدیثه قربان.
«میوه های خوشمزه» مدیر هنری: حسین نیلچیان، تصویرگر: حدیثه قربان.
« همیشه او همه جا او» مدیرهنری و طراح گرافیک: کوروش پارسانژاد، صفحه آرایی: نگین حاج زوار، تصویرگر: سید میثم موسوی.
«یک جنگل و چند حیوان» ناظرهنری:کوروش پارسانژاد، طراح گرافیک و تصویرگر: ندا عظیمی
«مجموعه 3 جلدی بگو» تصویرگر: ندا عظیمی

**راه یافتگان به مرحله دوم در بخش «مصور» و در گروه سنی جوان و عمومی
«آن ها خانه هایشان را خراب کردند»، مدیرهنری و طراح گرافیک: کوروش پارسانژاد، صفحه آرایی: نگین حاج زوار، تصویرگر: سمائه شریفی
«برگ اضافی»، طراح گرافیک : مسعود مرگان، کتاب «پیوند ماه و خورشید» مدیرهنری و طراح گرافیک: کوروش پارسانژاد، تصویرگر: سید میثم موسوی.
تو را معراجی بر نی . . .، طراحی و صفحه آرایی: گروه فرهنگی و هنری مسک

** راه یافتگان به مرحله نهایی در بخش« مصور» و در گروه سنی نوجوان
«خپل السلطنه ها و لندوک الدوله ها»، مدیرهنری: حسن کریم زاده، طراح گرافیک: حسین کریم زاده، طراح یونیفرم، حسن کریم زاده
«سیب کچل»، طرح جلد: حبیب ایلون، تصویرگر: ثنا حبیبی راد
«می ترسم یادت برود دوستم داشتی»، مدیرهنری:کوروش پارسانژاد، طراح گرافیک: علیرضا پورحنیفه، صفحه آرایی: سانای نوربخش، تصویرگر: علیرضا پورحنیفه
«یک راه کوتاه تا ماه»، مدیرهنری: مهران زمانی، تصویرگر: میترا عبدالهی

** راه یافتگان به دور نهایی در بخش غیر تصویری و در گروه سنی جوان و عمومی
«امیرکبیر و ناصرالدین شاه»، مدیر هنری: علیرضا احمدی، صفحه آرایی: واحد تولید انتشارات رایزن»
«اینک رهایی»، طراح جلد: حبیب ایلون، صفحه آرایی:منصوره مهدی آبادی
«این قرن»، مدیر هنری و طراح گرافیک: سیاوش تصاعدیان، صفحه آرایی: آلا شویز
«پژوهش چین»، طراح گرافیک: حبیب ایلون، اجرای صفحه آرایی: منصوره مهدی آبادی
«تالار فرهاد»، مدیر هنری و طراح جلد: مجید زارع
«تاریخ ملل»، ویرایش و آماده سازی و امور فنی: تحریریه انتشارات ققنوس
«جوانی ها»، طراح جلد :سیاوش تصاعدیان
«جهان از قصه ها سرشته»، مدیر هنری و طراح جلد: مجید زارع، صفحه آرایی: مهناز هادی
«چرا همه چیز تاکنون ناپدید نشده؟»، دبیر و سرپرست مجموعه: فرشید آذرنگ، طراح گرافیک: نشر حرف نویسنده
«چه باشد آنچه خواندنش سیاست؟»، مدیر هنری و طراح جلد: مجید زارع، صفحه آرایی: مهناز هادی
«خر حیوان نجیبی است»، طراح جلد: حسن کریم زاده، صفحه آرایی : رضا علی محمدی
«ر» طراحی و صفحه آرایی: گروه فرهنگی هنری مسک
«رهبران آخر غذا می خورند»، مدیر هنری و طراح جلد: مجید زارع
«زینی برکات»، مدیر هنری: حسن کریم زاده، طراح جلد: مهدی کریم زاده، صفحه آرایی: مریم فتاحی
از دیگر کتاب هایی که در بخش «غیر تصویری» و در گروه سنی جوان و عمومی به مرحله نهایی «دومین سالانه هنر طراحی کتاب ایران» راه یافتند می توان به کتاب های «عملیات فریب»، طراح گرافیک : سید ایمان نوری نجفی، «عبور از برهان»، مدیر هنری: حسن نیلچیان، طرح روی جلد: افسانه آسایش، صفحه آرایی: کارگاه گرافیک قاصدک اشاره کرد.
همچنین کتاب های «تابستان دیوانه»، مدیر هنری و طراح یونیفرم : حسن کریم زاده، طراح جلد: مهدی کریم زاده، صفحه آرایی: مریم فتاحی، «مجموعه 4 جلدی بوی گل محمدی»، مدیر هنری: کوروش پارسانژاد، طراح گرافیک: کوروش پارسانژاد و محمد فلاح، «مجموعه 3 جلدی گنجینه حکیمی»، مدیر هنری و طراح جلد: امیر مفتون، گرافیک و صفحه آرایی: امیر علایی به عنوان آثار راه یافته به مرحله نهایی «دومین سالانه هنر طراحی کتاب ایران» در بخش «غیر تصویری» و در گروه سنی نوجوان شناخته شدند.
در بخش «علمی-آموزشی» و در گروه سنی جوان و عمومی، کتاب های «عکس و دیدن عکس»، مدیرهنری و طراح گرافیک: سیاوش تصاعدیان، صفحه آرایی: آلا شویز، «فرهنگنامه زنان ایران و جهان»، طرح روی جلد: مجید زارع، صفحه آرایی: بهرام عفراوی، «هنر در عصر دیجیتال»، طرح جلد: محمود حسینی جواز ورود به مرحله نهایی «دومین سالانه هنر طراحی کتاب ایران» را کسب کردند.

**نامزد گروه سنی نوجوان
کتاب «بیایید شعر بگوییم»، طراح گرافیک: سعید دین پناه، تصویرگر: ماهنی تذهیبی در بخش «علمی- آموزشی» و در گروه سنی نوجوان به عنوان نامزد «دومین سالانه هنر طراحی کتاب ایران» شناخته شد.
در بخش«گنجینه» کتاب های«پاکت های پستی سانسور شده در بوشهر»، مدیرهنری: رضا محبوبی، «چهره های معاصر آذربایجان»، طراح جلد: روشنک مافی، صفحه آرایی: مهدی خاکپور، عکاس: محمد هادیان، «شهر هرت»، طراح گرافیک: حبیب ایلون، کاریکاتور: بزرگمهر حسین پور، «مجموعه 5 جلدی طهران»، مدیرهنری و ناظر فنی: حمید قاسم، گروه عکسبرداری: حمید قاسم، رامتین فیروزیان، حامد احمدی، مهناز صفوی، سید علی هاشمی، نگار زنده دل، حامد زمانی، الهه عبداله آبادی و منوچهر قربانی نیز به عنوان نامزدهای «دومین سالانه هنر طراحی کتاب ایران» معرفی شدند.
در بخش «نفیس» کتاب «قرآن بایسنغری»، مدیرهنری، عکاسی و نظارت چاپ: مجید فدائیان، طراحی و صفحه آرایی: رضوان گرافیک مرجان جلالی نیز جزو نامزدهای «دومین سالانه هنر طراحی کتاب ایران» شناخته شدند.
آیین اختتامیه «نشان شیرازه؛ دومین سالانه هنر طراحی کتاب ایران » روز جمعه ساعت 15 تا 17 در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
فراهنگ** 1880* 1823 دریافت کننده: پروین اروجی * انتشار دهنده: طاهره نبی اللهی

اطلاعات تکميلي

خواندن 1328 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

اخبار انتشارات دیجیتال

پربازدیدترین اخبار