دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 13:00

تازه‌های کتاب‌های خریداری شده در کتابخانه ایرانشناسی 1395، بخش شانزدهم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

کتابخانه‌ی ایرانشناسی مجلس، جهت اطلاع و دستیابی محققان و پژوهشگران محترم، کتابشناسی منابع لاتین و فارسی خریداری شده را طی چند بخش در سایت کتابخانه معرفی می‌نماید.

بخش‌های پیشین معرفی این کتاب‌ها را در بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم، بخش پنجم، بخش ششم، بخش هفتم، بخش هشتم، بخش نهم، بخش دهم، بخش یازدهم، بخش دوازدهم، بخش سیزدهم، بخش چهاردهم و بخش پانزدهم بخوانید و معرفی بخش شانزدهم این کتاب‌ها نیز در ذیل ارائه می شود:

‏‏1.عنوان کتاب: تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران:  از آغاز تا پایان عهد صفوی/ ذبیح‌الله صفا.

‏‏وضعیت نشر: تهران : فردوس‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1.ایران  - تاریخ . 2. ایران - اوضاع اجتماعی. 3. ایران - زندگی فرهنگی.

2.عنوان کتاب: جزای سنمار: روایت مستند استیضاح مهندس حسین محلوجی، وزیر معادن و فلزات، در مجلس چهارم/ حسین محلوجی.

‏وضعیت نشر: تهران: موسسه بنیاد فرهنگ کاشان‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. م‍ح‍ل‍وج‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۶ -    - استیضاح. 2. ایران. وزارت معادن و فلزات. 3. وزیران - ایران.

3.عنوان کتاب: رجال پارلمانی آذربایجان (از مشروطه تا انقلاب اسلامی)/ نویسنده محمد اصغری کلاسر.

‏وضعیت نشر: اردبیل: آریتان،  ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. نمایندگان مجلس -  ایران -  آذربایجان - سرگذشتنامه ها. 2. ایران. مجلس شورای ملی - تاریخ.

‏4.عنوان کتاب: زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی آیت‌الله سیدرضی الدین شیرازی/ ویراستار امید قنبری.

‏وضعیت نشر: تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. ش‍ی‍رازی‌، رض‍ی‌، ۱۳۰۷-    . سرگذشتنامه­. 2. مجتهدان و علما - سرگذشتنامه.

5.عنوان کتاب: سفرنامه‌ی سر فردریک جان گلداسمید (از بندرعباس تا مشهد از راه سیستان)/ امید شریفی.

‏وضعیت نشر: تهران : انتشارات ایرانشناسی،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏‏موضوع: 1. گ‍ل‍داس‍م‍ی‍د، ف‍ردری‍ک‌ ج‍ان‌، ‏‫۱۸۱۸ - ‏۱۹۰۸م.‏ - سفر‌ها - ایران. 2. سفرنامه‌های ایرانی - قرن ۱۲-۱۴ ق. 3. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.

‏6.عنوان کتاب: سفرنامه‌ی فیروز‌میرزا فرمانفرما: روزنامه‌ی سفر جیرفت/ امید شریفی.

‏وضعیت نشر: تهران : انتشارات ایرانشناسی،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. ف‍رم‍ان‍ف‍رم‍ا، ف‍ی‍روز م‍ی‍رزا ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌ م‍ی‍رزا، ۱۲۳۳-۱۳۰۳ق‌ - سفرها. 2. سفر‌نامه‌‌های ایرانی - قرن‏‫ ۱۳ق.‏ 3. جیرفت - سیر و سیاحت.

‏‏‏7.عنوان کتاب: فداکاری در راه وطن: خاطراتی از سفر مهاجرت و نقش ژاندارمری در جنگ اول جهانی (۱۳۳۷-۱۳۳۴ھ) محمد‌علی مهین پورسیاح/ به کوشش مجتبی پریدار.

‏وضعیت نشر: تهران: شیرازه کتاب ما،  ‏‫‏۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. میهن‌پورسیاح، محمدعلی،  ‏‫۱۲۹۲ -‏ ۱۳۳۷. - خاطرات. 2. جنگ جهانی اول، ۱۹۱۴-۱۹۱۸م. - ایران.

‏‏‏8.عنوان کتاب: فرهنگ ادبیات فارسی معاصر/ محمد شریفی‏‫؛ ویراستار محمدرضا جعفری.

‏وضعیت نشر: تهران ‏‫: فرهنگ نشر نو؛  آسیم‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. ادبیات فارسی -  واژه نامه‌ها. 2. نویسندگان ایرانی- سرگذشتنامه- دایره‌المعارف‌ها. 3. داستان‌نویسان ایرانی - قرن ۱۴. 4. نمایشنامه - واژه‌نامه‌ها.

‏‏‏9.عنوان کتاب: فرهنگ فارسی گفتاری‏‫/ بهروز صفرزاده.

‏وضعیت نشر: تهران‏‫: کتاب بهار‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. فارسی - اصطلاح‌ها و واژه‌ها. 2. فارسی - واژگان. 3. فارسی - مکالمه و جمله‌سازی.

‏10.عنوان کتاب: اطلس تاریخی نقشه‌ها و تصویر‌های جغرافیایی آذربایجان: مطالعه توصیفی - تطبیقی سرزمین، شهرها و مرزهای استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل (سده نخست تا بیستم میلادی)‏‫/ امیرهوشنگ انوری.

‏وضعیت نشر: تهران: موسسه و انتشارت ندای تاریخ‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: آذربایجان - جغرافیای تاریخی - نقشه‌ها.

11.عنوان کتاب: جغرافیای تاریخی ایوان غرب (ایوان کلهر)/ مولف آیت‌ محمدی (کلهر).

‏وضعیت نشر: [تهران]: آریوحان، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: ایوان.

‏12.عنوان کتاب: سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ(سفر دوم)/ مظفرالدین شاه؛ به کوشش فرشاد ابریشمی.

‏وضعیت نشر: تهران: ‏‫خانه تاریخ و تصویر ابریشمی،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۶۹-۱۳۲۴ق‌. - سفرها. 2. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.

‏‏‏‏13.عنوان کتاب: کاخ‌های قاجاریه در گذر تاریخ/ محمد خدایی.

‏وضعیت نشر: تهران: ندای تاریخ‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. کاخ‌ها - ایران - تاریخ. 2. کاخ‌ها - ایران. 3. ایران - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.

‏‏‏14.عنوان کتاب: مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی (گذشته و حال)‏‫/ به کوشش محمود جعفری‌دهقی، نازنین خلیلی‌پور.

‏وضعیت نشر: تهران: ‏‫مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی)‏‫،۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. زبان‌های ایرانی - گویش‌ها - کنگره‌ها. 2. گویش‌شناسی - کنگره‌ها.

‏15.عنوان کتاب: مهر سحرخیزان (مجموعه مقالات در نکوداشت استاد ایرج کاظمی)/  به اهتمام حمید ایزدپناه، سیدیدالله ستوده.

‏وضعیت نشر: خرم آباد: شاپورخواست‏‫،  ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ک‍اظم‍ی‌ ورک‍ی‌، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۲۲ -      - یادنامه ها. 2. نویسندگان ایرانی - ‏‫قرن ۱۴.

‏‏‏16.عنوان کتاب: ایرانیان عصر باستان/ ماریا بروسیوس؛ ترجمه هایده مشایخ.

‏وضعیت نشر: تهران: هرمس‏‫، ۱۳۹۰.

‏‏موضوع: 1. ایران - تمدن - پیش از اسلام. 2. ایران‏ - تمدن - از آغاز تا ۶۴۰م. 3. ایران - پیش از اسلام.

‏‏‏17.عنوان کتاب: اصلاحات و تجدد در عصر قاجار/ مولف ناصر قرگزلو.

‏وضعیت نشر: [سانتاکاترینا(برزیل)]: [تیپوتیل]‏‫، ۱۳۸۶.

‏‏موضوع: 1. تجدد -  ایران - تاریخ-‏ ‫۱۱۹۳ - ‏۱۳۴۴ ق.‏ 2. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. 3. ایران  - سیاست و حکومت - ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.

‏18.عنوان کتاب: اصلاحات آمریکایی: گفتاری پیرامون اصلاحات و امنیت ملی در ایران/ محمدباقر ذوالقدر.

‏وضعیت نشر: قم: وثوق‏‫‏‏، ‏۱۳۸۱.

‏‏موضوع: 1. اصلاح طلبی - ایران. 2. اصلاحات اجتماعی - ایران - ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴. 3. ایران - سیاست و حکومت - ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴.

19.عنوان کتاب: دیدنی‌های باستانی ایران/ تالیف محمد شعبانی.

‏وضعیت نشر: تهران: دبیران قلم، ۱۳۸۱.

‏‏موضوع: 1. ایران - آثار تاریخی. 2. ایران - باستان‌شناسی - تاریخ.

کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

latine

latinnn

اطلاعات تکميلي

خواندن 1353 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

اخبار انتشارات دیجیتال

پربازدیدترین اخبار