شنبه, 03 بهمن 1394 ساعت 11:43

تولید نسخه دیجیتالی کتاب شرح نهج البلاغه جعفری اثر محمد تقی جعفری تبریزی به همراه لینک دانلود

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
این كتاب در مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان با رعایت پاورقیها و صفحه بندی و با امكانات تحقیقاتی فراوان (جستجو – ارسال پیامك – انتخاب و ذخیره متن و امكانات فراوان دیگر ) و با ویژگیهای سومند و مفید (تغییر رنگ اعراب و متن تغیر اندازه و نوع قلم و بوك مارك (صفحات مورد علاقه)....) انتشار یافت.
مدیر تولید این مرکز اعلام نمودند این اثر در 1 جلد به زبان فارسی در موضوع "شرح"در سایت این مرکز برای مطالعه آنلاین کتاب و دانلود نسخه الکترونیکی آن قرار گرفته است. این مجموعه توسط مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان آن را در 6 فرمت نرم افزاری pdf – java –android - Html - epub-ghb برای استفاده در رایانه ، انواع گوشیهای تلفن همراه و انواع تبلت به صورت رایگان بر روی وب سایت مرکز به نشانی www.ghbook.ir قرار گرفته است.

اطلاعات این کتاب به شرح زیر می باشد :

 • نام کتاب : شرح نهج البلاغه جعفری

 • پدیدآورنده : محمد تقی جعفری تبریزی

 • منبع اصلی (ناشر) : موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری

 • ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

 • زبان : فارسی

 • نوع کتاب : دیجیتالی

 • تعداد جلد : 1

 • هزینه مشاهده : رایگان

 • توضیحات و خلاصه ای از فهرست کتاب :
  شرح نهج البلاغه (محمد تقی جعفری تبریزی) مشخصات کتاب: سرشناسه : جعفری تبریزی محمدتقی 1302 - 1377 عنوان قراردادی : نهج البلاغه. شرح عنوان و نام پدیدآور : ترجمه و تفسیر نهج البلاغه / محمدتقی جعفری مشخصات نشر : تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1357 مشخصات ظاهری : ج. شابک : دوره 964-430-156-0 ؛ 1050000 ریال (دوره)‮ ؛ 9800 ریال ج. 1، چاپ ششم : 964-430-137-4 ؛ 350 ریال ج. 2، چاپ اول : 964-430-154-4 ؛ 34500 ریال (ج.2 ، چاپ دوازدهم) ؛ 350 ریال (ج.3 ، چاپ دوم) ؛ 1200 ریال (ج. 3، چاپ چهارم) ؛ 6800 ریال (ج. 3، چاپ پنجم) ؛ 18000 ریال ج. 3، چاپ هفتم : 964-430-152-8 ؛ 25000 ریال ج.3، چاپ نهم 978-964-430-152-0 : ؛ 9800 ریال ج. 4، چاپ سوم : 964-430-133-1 ؛ 19000 ریال (ج. 4، چاپ پنجم) ؛ 25000 ریال (ج.4، چاپ هفتم) ؛ 300 ریال (ج. 5) ؛ 9500 ریال ج. 5، چاپ پنجم : 964-430-135-8 ؛ 18500 ریال (ج. 5، چاپ هفتم) ؛ 30000 ریال (ج. 5، چاپ نهم) ؛ ج. 5، چاپ دهم‮ 978-964-430-135-3 ؛ 450 ریال (ج.6 ٬چاپ سال 1359) ؛ 9800 ریال (ج. ٬6 چاپ ششم) ؛ 19000 ریال ج. 6، چاپ هفتم : 964-430-148-X ؛ 18500 ریال ج. 6، چاپ هشتم : 964-430-794-1 ؛ 30000 ریال (ج. 6، چاپ دهم) ؛ ج. 6، چاپ یازدهم 978-964-430-148-3 ؛ 8100 ریال (ج. 7) ؛ 450 ریال (ج.7 ٬چاپ پنجم) ؛ 26000 ریال (ج. 7، چاپ دهم) ؛ 6800 ریال ج. 8، چاپ چهارم 964-430-153-6 ؛ 24000 ریال (ج. 8، چاپ هشتم) ؛ ج. 8، چاپ نهم‮ 964-430-153-6 ؛ 350 ریال ج 9‮ 964-430-142-0 ؛ 1050000 ریال ج.9 ٬ چاپ دهم 978-964-430-142-1 : ؛ 24000 ریال (ج. 9، چاپ نهم) ؛ ج 10 964-430-156-0 ؛ 350 ریال (ج. 10 ؛ 26000 ریال (ج. 10، چاپ هشتم) ؛ 370 ریال (ج. 11 ؛ 400 ریال (ج. 11، چاپ اول ؛ 11500 ریال (ج. 11، چاپ سوم) ؛ 32000 ریال (ج. 11، چاپ هفتم ؛ ج. 11، چاپ هشتم 964-430-022-X ؛ ج. 11، چاپ نهم 964-430-150-1 ؛ 400 ریال (ج. 12 ؛ 32000 ریال (ج. 12، چاپ هشتم ؛ 400 ریال (ج. 13 ؛ 10500 ریال : ج. 13، چاپ چهارم: 964-430-140-4 ؛ 50000 ریال (ج. 13، چاپ نهم ؛ ج. 13، چاپ دهم 978-964-430-140-7 : ؛ 400 ربال ج 14 : 964-430-141-2 ؛ ج. 14، چاپ هشتم 978-964-430-141-4 : ؛ 450 ریال (ج. 15 ؛ 8000 ریال (ج. 15، چاپ چهارم) ؛ 700 ریال (ج. 16 ؛ 8960 ریال (ج. 16، چاپ پنجم) ؛ 30000 ریال (ج. 16، چاپ هفتم) ؛ 700 ریال (ج. 17، چاپ دوم ؛ 9500 ریال : ج. 17، چاپ پنجم: 964-430-136-6 ؛ 28500 ریال (ج. 17، چاپ دهم ؛ 800 ریال (ج. 18) ؛ 9500 ریال ج. 18، چاپ پنجم : 964-430-134-X ؛ 30000 ریال (ج. 18، چاپ دهم ؛ ج. 18، چاپ یازدهم‮ 978-964-430-134-6 ؛ 800 ریال (ج. 19 ؛ 9500 ریال ج. 19، چاپ چهارم: 964-430-138-2 ؛ 30000 ریال (ج. 19، چاپ نهم ؛ 1200 ریال (ج. 20 ؛ 30000 ریال ج. 20، چاپ هفتم ‮ 978-964-430-139-1 ؛ 1400 ریال (ج. 21 ؛ 8800 ریال (ج. 21، چاپ سوم) ؛ 28000 ریال ‮ ج.21، چاپ هشتم 978-964-430-150-6 : ؛ 4220 ریال (ج. 22) ؛ 7000 ریال (ج. 22، چاپ دوم) ؛ 11000 ریال ج.22، چاپ سوم 964-430-156-0 ؛ 30000 ریال (ج. 22، چاپ هفتم) ؛ ج. 22، چاپ هشتم 978-964-430-149-0 ؛ 4300 ریال (ج. 23، چاپ اول ؛ 48500 ریال (ج.23، چاپ دوم)‮ ؛ 45000 ریال ج. 23، چاپ هفتم : 964-430-151-X ؛ ج 24 964-430-145-5 ؛ 27500 ریال (ج. 24، چاپ هفتم) ؛ 1050000 ریال ج.24 ٬چاپ هشتم 978-964-430-145-2 : ؛ ج 25 964-430-146-3 ؛ 12000 ریال (ج. 25، چاپ دوم ؛ ج. 25، چاپ هفتم 964-430-146-3 ؛ ج 26 964-430-147-1 ؛ 12000 ریال (ج. 26، چاپ دوم) ؛ ج. 26، چاپ هشتم 978-964-430-147-6 ؛ 16800 ریال ج. 27 964-430-155-2 ؛ 26000 ریال (ج. 27، چاپ سوم) یادداشت : ج 1 (چاپ ششم 1375). یادداشت : ج.2 (چاپ اول: آذر 1357). یادداشت : ج. 2 (چاپ دوم: دی 1358). یادداشت : ج. 2 (چاپ یازدهم و دوازدهم: 1385). یادداشت : ج 2 (چاپ هشتم 1380). یادداشت : ج. 2 (چاپ سیزدهم: 1386). یادداشت : ج.3 (چاپ دوم: خرداد 1358). یادداشت : ج. 3 (چاپ چهارم: بهار 1368). یادداشت : ج 3 (چاپ هفتم 1378). یادداشت : ج. 3 (چاپ نهم: 1385). یادداشت : ج. 3 و 5 (چاپ پنجم 1375). یادداشت : ج. 4 (چاپ اول: 1358). یادداشت : ج 4 (چاپ سوم 1375). یادداشت : ج 4 (چاپ پنجم 1379). یادداشت : ج.4 (چاپ هفتم: 1385). یادداشت : ج. 4 (چاپ هشتم: 1386). یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: مهر 1359). یادداشت : ج 5، 6، 17، 18، 22 و 24 (چاپ هفتم 1379). یادداشت : ج. 5 (چاپ نهم: 1385). یادداشت : ج. 5 (چاپ دهم: 1386). یادداشت : ج.6 (چاپ:؟ آبان 1359). یادداشت : ج. 6 (چاپ ششم: 1376). یادداشت : ج. 6 (چاپ یازدهم: 1386). یادداشت : ج. 7 (چاپ ؟: 13). یادداشت : ج. 7 (چاپ اول: 1374). یادداشت : ج.7 (چاپ پنجم: بهار 1364). یادداشت : ج 7 (چاپ هشتم 1379). یادداشت : ج. 7 (چاپ یازدهم: 1386). یادداشت : ج. 8 (چاپ اول: 1360). یادداشت : ج. 8 (چاپ چهارم 1374). یادداشت : ج 8 (چاپ پنجم 1377). یادداشت : ج. 8 (چاپ ششم 1379). یادداشت : ج. 8 ، 10 و 12 (چاپ هشتم: 1385) یادداشت : ج. 8 (چاپ نهم: 1386). یادداشت : ج. 9 (چاپ اول: پاییز 1360). یادداشت : ج. 9 (چاپ پنجم: 1372). یادداشت : ج. 9 (چاپ نهم: 1385). یادداشت : ج.9 (چاپ دهم : 1386). یادداشت : ج. 11، 16، 20، 22 و 23 (چاپ هفتم: 1385). یادداشت : ج. 10 (چاپ؟: بهار 1361)‮ یادداشت : ج 11 (چاپ سوم 1375). یادداشت : ج. 11 (چاپ اول: پاییز 1361). یادداشت : ج. 11 (چاپ هشتم: 1386). یادداشت : ج. 12 (چاپ اول: تابستان 1362). یادداشت : ج. 13 (چاپ اول: زمستان 1362). یادداشت : ج 13 (چاپ چهارم 1375). یادداشت : ج 13 (چاپ پنجم 1377). یادداشت : ج. 13 (چاپ نهم: 1385). یادداشت : ج. 13 (چاپ دهم: 1386). یادداشت : ج. 14 (چاپ اول: تابستان 1363). یادداشت : ج 14 (چاپ دوم 1372). یادداشت : ج. 14 (چاپ هشتم: 1386). یادداشت : ج. 15 (چاپ اول: تابستان 1364). یادداشت : ج 15 (چاپ چهارم 1374). یادداشت : ج 15 (چاپ پنجم 1379). یادداشت : ج. 16 (چاپ اول: تابستان 1365). یادداشت : ج 16 (چاپ پنجم 1375). یادداشت : ج. 16 (چاپ ششم: 1385). یادداشت : ج. 17 (چاپ دوم: 1366). یادداشت : ج 17 (چاپ پنجم 1375). یادداشت : ج. 18 (چاپ اول: زمستان 1365). یادداشت : ج. 18 (چاپ دوم: تابستان 1366). یادداشت : ج 18 (چاپ پنجم 1375). یادداشت : ج. 6، 7، 17 و 18 (چاپ دهم: 1385). یادداشت : ج. 6 و 18 (چاپ یازدهم: 1386). یادداشت : ج. 19 (چاپ اول: آبان 1366). یادداشت : ج 19 (چاپ چهارم 1375). یادداشت : ج 19 (چاپ پنجم 1377). یادداشت : ج 3، 17، 18 و 19 (چاپ ششم 1377). یادداشت : ج. 19 (چاپ نهم: 1385). یادداشت : ج. 20 (چاپ اول: پاییز 1367). یادداشت : ج. 21 (چاپ اول: 1369). یادداشت : ج 21 (چاپ سوم 1374). یادداشت : ج. 21 (چاپ هشتم: 1385). یادداشت : ج. 21 (چاپ نهم: 1386). یادداشت : ج 22 (چاپ اول 1371). یادداشت : ج. 22 (چاپ دوم 1374). یادداشت : ج.22 (چاپ سوم: 1376). یادداشت : ج. 22 (چاپ هشتم: 1386). یادداشت : ج. 23 (چاپ اول: 1371) یادداشت : ج.23 (چاپ دوم: 1373). یادداشت : ج. 23 (چاپ ششم: 1383). یادداشت : ج.23 و 24 (چاپ هشتم: 1386). یادداشت : ج.25 (چاپ دوم: 1376). یادداشت : ج 25 (چاپ سوم 1379). یادداشت : ج. 25 (چاپ هفتم: 1386). یادداشت : ج. 26 (چاپ دوم: 1376). یادداشت : ج. 26 (چاپ هشتم: 1386). یادداشت : ج 27 (چاپ اول: 1378). یادداشت : ج 4، 20 و 21 (چاپ چهارم 1377). یادداشت : ج. 27 (چاپ اول: 1378). یادداشت : ج. 27 (چاپ سوم: 1385). یادداشت : کتابنامه یادداشت : نمایه. مندرجات : ج. 1. مقدمه: رسالت انسانی و شخصیت علی (ع)..- ج. 2. خطبه یکم - خطبه سوم..- ج. 3. خطبه چهارم - خطبه شانزدهم..- ج. 4. بقیه خطبه شانزدهم - خطبه بیستم..- ج. 5. خطبه بیست و یکم - بیست و هفتم..- ج. 6. بقیه خطبه بیست و هفتم - بیست و نهم..- ج. 7. بقیه شناخت از دیدگاه علمی و شناخت از دیدگاه قرآن..- ج. 8. خطبه ی سی ام - خطبه سی و سوم..- ج.9.خطبه های سی چهارم - چهل و چهارم.- ج. 10. خطبه چهل و پنجم - خطبه شصت و سوم به ضمیمه: هدف نهایی زندگی از دیدگاه اسلام..- ج. 11. خطبه های شصت و چهارم - هشتادم..- ج. 12.خطبه هشتاد و یکم- هشتاد و سوم..- ج. 14. خطبه هشتاد و هفتم..- ج. 18. خطبه نود و نهم - صد و ششم..- ج. 20. بقیه تفسیر عمومی خطبه صد و نهم - صد و دوازدهم..- ج. 21. خطبه صد و سیزدهم - صد و بیست و یکم..- ج. 22. تفسیر عمومی.....- ج. 23. تفسیر عمومی خطبه های صد و سی ام - صد و سی و هفتم - ج.24. تفسیر عمومی خطبه های صدو سی و هشتم- صد و پنجاه و یکم .- ج. 25. خطبه های صد و پنجاه و دوم - صد و پنجاه و پنجم..- ج. 26. تفسیر عمومی خطبه های صدو پنجاه و ششم - صدو شصت و ششم.- موضوع : علی بن ابی طالب (ع) ، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق -- خطبه ها موضوع : علی بن ابی طالب (ع) ، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق . نهج البلاغه -- نقد و تفسیر شناسه افزوده : علی بن ابی طالب (ع) ، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق . نهج البلاغه شناسه افزوده : علی بن ابی طالب (ع) ، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق . نهج البلاغه. شرح شناسه افزوده : دفتر نشر فرهنگ اسلامی رده بندی کنگره : BP38/0422 / ج742 رده بندی دیویی : 297/9515 شماره کتابشناسی ملی : م61-328 عناوین اصلی کتاب شامل: خطبه ها

  مشاهده صفحه دانلود کتاب

  اطلاعات تکميلي

  • منبع الکترونیکی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
  خواندن 591 دفعه

  نظر دادن

  از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

  آخرین اخبار

  اخبار انتشارات دیجیتال

  پربازدیدترین اخبار