یک ناشر کتاب کودک و نوجوان گفت: یکی از مشکلات اساسی در نشر کودک و نوجوان نبودن شورای نظارتی است که این مساله باعث شده ناشران تازه کار آثاری با طراحی و کیفیت پایین کاغذ به مخاطبان ارایه کنند.
تهران - مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حاشیه بیست وهشتمین نمایشگاه کتاب تهران بچه های بازدیدکننده را با انجام فعالیت های فرهنگی و هنری به کتاب خوانی و مطالعه ترغیب می کنند.
این كتاب در مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان با رعایت پاورقیها و صفحه بندی و با امكانات تحقیقاتی فراوان (جستجو – ارسال پیامك – انتخاب و ذخیره متن و امكانات فراوان دیگر ) و با ویژگیهای سومند و مفید (تغییر رنگ اعراب و متن تغیر اندازه و نوع قلم و بوك مارك (صفحات مورد علاقه)....) انتشار یافت.
مدیر تولید این مرکز اعلام نمودند این اثر در 1 جلد به زبان فارسی در موضوعات "بابیت و بهائیت" و "مقالات" در سایت این مرکز برای مطالعه آنلاین کتاب و دانلود نسخه الکترونیکی آن قرار گرفته است. این مجموعه توسط مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان آن را در 6 فرمت نرم افزاری pdf – java –android - Html - epub-ghb برای استفاده در رایانه ، انواع گوشیهای تلفن همراه و انواع تبلت به صورت رایگان بر روی وب سایت مرکز به نشانی www.ghbook.ir قرار گرفته است.
عضو هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان گفت: هرچند در سال های اخیر ناشران به تولید کتاب برای گروه سنی زیر 4 سال توجه کرده اند اما هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده ایم.
شنبه, 19 ارديبهشت 1394 ساعت 12:01

اندیشمند صاحب سبک در عرصه ی حدیث و روایت

نوزدهم اردیبهشت روز بزرگداشت شیخ کلینی است؛ او که نقش بزرگ و سرنوشت سازی در حفظ و انتقال احادیث ارزشمند اهل بیت(ع) داشت و 20 سال از عمر خویش را صرف نگارش گنجینه ای گرانبها همچون کتاب کافی کرد.
این كتاب در مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان با رعایت پاورقیها و صفحه بندی و با امكانات تحقیقاتی فراوان (جستجو – ارسال پیامك – انتخاب و ذخیره متن و امكانات فراوان دیگر ) و با ویژگیهای سومند و مفید (تغییر رنگ اعراب و متن تغیر اندازه و نوع قلم و بوك مارك (صفحات مورد علاقه)....) انتشار یافت.
مدیر تولید این مرکز اعلام نمودند این اثر در 5 جلد به زبان فارسی در موضوع "چهارده معصوم علیهم السلام"در سایت این مرکز برای مطالعه آنلاین کتاب و دانلود نسخه الکترونیکی آن قرار گرفته است. این مجموعه توسط مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان آن را در 6 فرمت نرم افزاری pdf – java –android - Html - epub-ghb برای استفاده در رایانه ، انواع گوشیهای تلفن همراه و انواع تبلت به صورت رایگان بر روی وب سایت مرکز به نشانی www.ghbook.ir قرار گرفته است.
این كتاب در مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان با رعایت پاورقیها و صفحه بندی و با امكانات تحقیقاتی فراوان (جستجو – ارسال پیامك – انتخاب و ذخیره متن و امكانات فراوان دیگر ) و با ویژگیهای سومند و مفید (تغییر رنگ اعراب و متن تغیر اندازه و نوع قلم و بوك مارك (صفحات مورد علاقه)....) انتشار یافت.
مدیر تولید این مرکز اعلام نمودند این اثر در 1 جلد به زبان فارسی در موضوع "علوم اجتماعی"در سایت این مرکز برای مطالعه آنلاین کتاب و دانلود نسخه الکترونیکی آن قرار گرفته است. این مجموعه توسط مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان آن را در 6 فرمت نرم افزاری pdf – java –android - Html - epub-ghb برای استفاده در رایانه ، انواع گوشیهای تلفن همراه و انواع تبلت به صورت رایگان بر روی وب سایت مرکز به نشانی www.ghbook.ir قرار گرفته است.
شنبه, 19 ارديبهشت 1394 ساعت 11:15

واژگان تک کاربرد در قرآن کریم

یکی از شاخه های اصلی در مطالعات اسلامی، دانش علوم قرآنی است که حوزه های متعدد از تفسیر و تجدید تا هرمنوتیک را دربردارد. بانو بی بی زینب حسینی،استاد یار دانشگاه یاسوج، در 'پژوهشی درباره واژگان تک کاربرد در قرآن کریم'، کوششی روش مند و تطبیقی در این حوزه ارائه داده است.
شنبه, 19 ارديبهشت 1394 ساعت 11:15

حرف هایی از جنس کتاب

کتاب های رنگارنگ در اندازه های مختلف در نگاه نخست و با ورود به نمایشگاه کتاب چشم را نوازش می دهد، اما در لابلای این دنیای رنگ ها و نوشته ها، ناشران کتاب های کودک برای ارتقای فرهنگ مطالعه و رفع دغدغه های اهالی صنعت نشر و چاپ نکاتی نیز یادآوری می کنند.
این كتاب در مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان با رعایت پاورقیها و صفحه بندی و با امكانات تحقیقاتی فراوان (جستجو – ارسال پیامك – انتخاب و ذخیره متن و امكانات فراوان دیگر ) و با ویژگیهای سومند و مفید (تغییر رنگ اعراب و متن تغیر اندازه و نوع قلم و بوك مارك (صفحات مورد علاقه)....) انتشار یافت.
مدیر تولید این مرکز اعلام نمودند این اثر در 1 جلد به زبان عربی در موضوعات "پزشکی" و "طب سنتی" در سایت این مرکز برای مطالعه آنلاین کتاب و دانلود نسخه الکترونیکی آن قرار گرفته است. این مجموعه توسط مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان آن را در 6 فرمت نرم افزاری pdf – java –android - Html - epub-ghb برای استفاده در رایانه ، انواع گوشیهای تلفن همراه و انواع تبلت به صورت رایگان بر روی وب سایت مرکز به نشانی www.ghbook.ir قرار گرفته است.
این كتاب در مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان با رعایت پاورقیها و صفحه بندی و با امكانات تحقیقاتی فراوان (جستجو – ارسال پیامك – انتخاب و ذخیره متن و امكانات فراوان دیگر ) و با ویژگیهای سومند و مفید (تغییر رنگ اعراب و متن تغیر اندازه و نوع قلم و بوك مارك (صفحات مورد علاقه)....) انتشار یافت.
مدیر تولید این مرکز اعلام نمودند این اثر در 1 جلد به زبان فارسی در موضوع "اخلاق و تربیت اسلامی"در سایت این مرکز برای مطالعه آنلاین کتاب و دانلود نسخه الکترونیکی آن قرار گرفته است. این مجموعه توسط مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان آن را در 6 فرمت نرم افزاری pdf – java –android - Html - epub-ghb برای استفاده در رایانه ، انواع گوشیهای تلفن همراه و انواع تبلت به صورت رایگان بر روی وب سایت مرکز به نشانی www.ghbook.ir قرار گرفته است.
این كتاب در مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان با رعایت پاورقیها و صفحه بندی و با امكانات تحقیقاتی فراوان (جستجو – ارسال پیامك – انتخاب و ذخیره متن و امكانات فراوان دیگر ) و با ویژگیهای سومند و مفید (تغییر رنگ اعراب و متن تغیر اندازه و نوع قلم و بوك مارك (صفحات مورد علاقه)....) انتشار یافت.
مدیر تولید این مرکز اعلام نمودند این اثر در 1 جلد به زبان فارسی در موضوعات "سنت (حدیث)" و "کتب و مجموعه های حدیثی" و "زیارت" در سایت این مرکز برای مطالعه آنلاین کتاب و دانلود نسخه الکترونیکی آن قرار گرفته است. این مجموعه توسط مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان آن را در 6 فرمت نرم افزاری pdf – java –android - Html - epub-ghb برای استفاده در رایانه ، انواع گوشیهای تلفن همراه و انواع تبلت به صورت رایگان بر روی وب سایت مرکز به نشانی www.ghbook.ir قرار گرفته است.
'کلودیا دوبری' مسئول پروژه های بین المللی نمایشگاه کتاب فرانکفورت،با بیان اینکه همکاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با نمایشگاه فرانکفورت از نظر کمی و کیفی روندی رو به رشد داشته است،گفت: این گونه مشارکت های فرهنگی می تواند به شناخت مردم ایران و آلمان از یکدیگر کمک کند.
تهران - بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، همزمان با نمایشگاه کتاب، بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان مسابقه تک نگاری از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با عنوان «ریزنگاه به نمایشگاه» برگزار می کند.
این كتاب در مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان با رعایت پاورقیها و صفحه بندی و با امكانات تحقیقاتی فراوان (جستجو – ارسال پیامك – انتخاب و ذخیره متن و امكانات فراوان دیگر ) و با ویژگیهای سومند و مفید (تغییر رنگ اعراب و متن تغیر اندازه و نوع قلم و بوك مارك (صفحات مورد علاقه)....) انتشار یافت.
مدیر تولید این مرکز اعلام نمودند این اثر در 1 جلد به زبان عربی در موضوع "پیامبر اکرم، حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)"در سایت این مرکز برای مطالعه آنلاین کتاب و دانلود نسخه الکترونیکی آن قرار گرفته است. این مجموعه توسط مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان آن را در 6 فرمت نرم افزاری pdf – java –android - Html - epub-ghb برای استفاده در رایانه ، انواع گوشیهای تلفن همراه و انواع تبلت به صورت رایگان بر روی وب سایت مرکز به نشانی www.ghbook.ir قرار گرفته است.
چهارمین روز بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حالی دقایقی پیش فعالیت خود را آغاز کرد که غرفه کودکان از جمله پربازدیدترین بخش های این رویداد فرهنگی بوده است.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی در چهارمین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، چهارمین اثر خود را به عنوان «نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی» جلد دهم برای مخاطبان حوزه کتاب عرضه کرد.
'مائورو کونچاتوری' سفیر جدید ایتالیا در تهران، با تاکید بر ضرورت توسعه دیپلماسی فرهنگی بین تهران و رم، حضور کشورش در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را نقطه عطفی در روابط فرهنگی دو کشور و سرآغاز دوره نوینی از روابط دوجانبه ایران و ایتالیا دانست.
خالد امین مسئول غرفه سوریه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: نمایشگاه تهران بیانگر پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در عرصه علمی وفرهنگی در کشورهای منطقه است.
این كتاب در مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان با رعایت پاورقیها و صفحه بندی و با امكانات تحقیقاتی فراوان (جستجو – ارسال پیامك – انتخاب و ذخیره متن و امكانات فراوان دیگر ) و با ویژگیهای سومند و مفید (تغییر رنگ اعراب و متن تغیر اندازه و نوع قلم و بوك مارك (صفحات مورد علاقه)....) انتشار یافت.
مدیر تولید این مرکز اعلام نمودند این اثر در 1 جلد به زبان فارسی در موضوعات "احادیث موضوعی" و "خشم" و "فضائل" در سایت این مرکز برای مطالعه آنلاین کتاب و دانلود نسخه الکترونیکی آن قرار گرفته است. این مجموعه توسط مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان آن را در 6 فرمت نرم افزاری pdf – java –android - Html - epub-ghb برای استفاده در رایانه ، انواع گوشیهای تلفن همراه و انواع تبلت به صورت رایگان بر روی وب سایت مرکز به نشانی www.ghbook.ir قرار گرفته است.
شنبه, 19 ارديبهشت 1394 ساعت 10:00

افسون کتاب

روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت: این ها را می دانیم که کتاب و کتابخوانی در این سرزمین همچنان غریب است. مردم یا کتاب نمی خوانند یا کم کتاب می خوانند و تقریباً نمی دانند چرا…! تیراژ کتاب ـ حتی کتاب خوب ـ به 300 جلد رسیده که رقت انگیز است. جامعه همچنان کتاب را به عنوان «نیاز» به رسمیت نشناخته است و بیشتر گمان دارد کاری است تفننی که آدم های بیکار به آن مبتلا می شوند.
نسرین علی زعیتر مسوول غرفه کتاب لبنان در 'نمایشگاه بین المللی کتاب تهران' گفت که این نمایشگاه بزرگترین رویداد فرهنگی منطقه برای روشنگری افکار ملت ها است.
این كتاب در مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان با رعایت پاورقیها و صفحه بندی و با امكانات تحقیقاتی فراوان (جستجو – ارسال پیامك – انتخاب و ذخیره متن و امكانات فراوان دیگر ) و با ویژگیهای سومند و مفید (تغییر رنگ اعراب و متن تغیر اندازه و نوع قلم و بوك مارك (صفحات مورد علاقه)....) انتشار یافت.
مدیر تولید این مرکز اعلام نمودند این اثر در 5 جلد به زبان فارسی در موضوع "مجلات، مقالات و نشریات"در سایت این مرکز برای مطالعه آنلاین کتاب و دانلود نسخه الکترونیکی آن قرار گرفته است. این مجموعه توسط مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان آن را در 6 فرمت نرم افزاری pdf – java –android - Html - epub-ghb برای استفاده در رایانه ، انواع گوشیهای تلفن همراه و انواع تبلت به صورت رایگان بر روی وب سایت مرکز به نشانی www.ghbook.ir قرار گرفته است.
یازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کربلا 22 اردیبهشت ماه سال جاری مصادف با 23 رجب و با حضور سه ناشر ایرانی افتتاح می شود.

آخرین اخبار

اخبار انتشارات دیجیتال

پربازدیدترین اخبار